Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor Elkaar-teams Deventer:

Samen voor sterke Deventer wijken!

Disclaimer

Algemeen
Deze website is eigendom van het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Deventer, bestaande uit de partijen Raster Groep, De Kern, MEE IJsseloevers en Zorggroep Solis (verder: de samenwerkingspartners). We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Toch kunnen we niet uitsluiten dat  sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen ook niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de partners. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. 

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij de samenwerkingspartners en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met onze toestemming.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) te gebruiken als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Foto’s op de website zijn eigendom van de samenwerkingspartners. De beelden zijn louter bedoeld ter illustratie van de informatie.

Externe links
Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en staan vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Deze websites worden door andere partijen aangeboden en daarom kunnen de samenwerkingspartners niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de privacybescherming op deze websites en voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails
Alle door de samenwerkingspartners verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzoeken wij  u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De samenwerkingspartners zijn niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons privacystatement (HYPERLINK).

Social Media
Informatie die wordt verstrekt via de social media accounts van de Voor Elkaar-teams (Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram) kan niet worden beschouwd als vervanging van een face-to-face contact met een van de medewerkers. U moet zich ook bewust zijn van het feit dat social media geen privacybescherming bieden. Social media berichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden. U mag geen rechten ontlenen aan berichten die via social media zijn verstrekt. Stuurt u een bericht via een social medium, kan dit worden gedeeld tenzij het gaat om een privé bericht of berichten die voorzien zijn van een slot.