Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor Elkaar-teams Deventer:

Samen voor sterke Deventer wijken!

Privacystatement

Privacy
Dit is de privacyverklaring van de Voor Elkaar-teams Deventer en heeft betrekking op deze website.
De samenwerkingspartners Raster Groep, De Kern, MEE IJsseloevers en Zorggroep Solis respecteren de privacy van alle cliënten en gebruikers van deze website. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door degene aan wie u de gegevens heeft verstrekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Voor Elkaar-teams. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen en uw verleende toestemming in te trekken. In alle bovenstaande gevallen kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
De samenwerkingspartners bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
De samenwerkingspartners zijn steeds bezig hun dienstverlening op het internet te verbeteren. De websites maken hiervoor gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?
Een cookie is een brokje informatie dat uw computer, smartphone of ander apparaat opslaat. Met behulp hiervan kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website. Maar met een cookie kunnen wij ook onze diensten verbeteren. Ze zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt ze zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De verwerking van verkregen gegevens voldoet aan wet- en regelgeving.

Uw toestemming voor cookies
Bij uw eerste bezoek aan deze website vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruik van cookies. U kunt de website ook zonder toestemming blijven gebruiken; cookies worden dan niet opgeslagen, echter zullen mogelijk niet alle onderdelen van de website correct werken.

Web statistieken meten
De samenwerkingspartners maken op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Daarmee kunnen wij het gebruik van de website analyseren en zo de kwaliteit en effectiviteit ervan analyseren en verbeteren. Voor het gebruik van deze analytische cookies is geen toestemming vereist. 

Youtube & Vimeo
De website kan Youtube en/of Vimeo filmpjes bevatten. Als u deze bekijkt, plaatst Youtube of Vimeo ook cookies op uw computer. Als u de cookies niet accepteert kunt u deze filmpjes niet bekijken.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Daarom maken we gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. 

Klachten gebruik persoonsgegevens
Wanneer u van mening bent dat onze gegevensverwerking kan zorgen voor schade of nadeel voor u kunt u zich wenden tot de autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.