Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor Elkaar-teams Deventer:

Samen voor sterke Deventer wijken!

Voor Elkaar-teams

Alt text

De Voor Elkaar-teams bestaan uit professionals van De Kern, MEE Samen, Raster en Solis. Zij zijn aanwezig in de Deventer wijken, waar ze zich samen inzetten voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar. Professionals zijn dichtbij, in het normale leven, en sluiten aan bij wat er leeft en speelt. Doordat professionals van de Voor Elkaar-teams nog meer actief zullen zijn in en voor de wijken, ontstaat er voor inwoners en voor ketenpartners een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk: hoe gaat het, wat speelt er, waar is behoefte aan? Ook ondersteunen deze professionals bij het organiseren van nieuwe en versterken van bestaande activiteiten in de wijk, waar dat nodig is. Op deze manier wordt versterkt wat er al aanwezig is en kan er snel geschakeld worden om aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven of vraagstukken in de wijk waar energie zit of behoefte aan is.

Dichterbij huis het verschil maken

Het doel van deze organisatorische verandering is vooral dat inwoners ervaren dat ze nog dichter bij huis, in hun buurt en in het alledaagse leven, ondersteuning kunnen krijgen. Beide teams blijven ernaar streven dat inwoners zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf regie te kunnen voeren over hun eigen leven. Dat ze kunnen meedoen op alle levensgebieden die belangrijk voor ze zijn. Maar ook dat ze aansluiting kunnen vinden (of houden) in hun wijk of buurt en prettig kunnen leven.