Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor Elkaar-teams Deventer:

Samen voor sterke Deventer wijken!

Over Voor Elkaar-teams Deventer

Iedere Deventenaar moet zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf regie te kunnen voeren over zijn of haar eigen leven. Iedereen moet mee kunnen doen in de eigen buurt en prettig kunnen leven. Als daarbij ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij huis, in de eigen buurt. Dat was het uitgangspunt van de sociale teams in Deventer. Op basis van zes jaar ervaring, hebben de gemeente Deventer en partners die actief zijn in de sociale teams, geconcludeerd dat de inwoner nog passender kan worden ondersteund door de teams op te splitsen in twee teams met ieder een eigen kerntaak.

Van één naar twee teams
Die teams zijn de Voor Elkaar-teams Deventer en team Toegang Wmo. Team Toegang Wmo bestaat uit professionals van de gemeente Deventer en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners kunnen hier terecht om een beroep te doen op ondersteuning, net als ze dit bij de sociale teams konden doen. Ketenpartners kunnen hier terecht bij vragen over het verkrijgen van ondersteuning.

Voor Elkaar-teams
De Voor Elkaar-teams bestaan uit professionals van De Kern, MEE Samen, Raster en Solis. Zij zijn aanwezig in de Deventer wijken, waar ze zich samen inzetten voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar. Professionals zijn dichtbij, in het normale leven, en sluiten aan bij wat er leeft en speelt. Doordat professionals van de Voor Elkaar-teams nog meer actief zullen zijn in en voor de wijken, ontstaat er voor inwoners en voor ketenpartners een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk: hoe gaat het, wat speelt er, waar is behoefte aan? Ook ondersteunen deze professionals bij het organiseren van nieuwe en het versterken van bestaande activiteiten in de wijk, waar dat nodig is. Op deze manier wordt versterkt wat er al aanwezig is en kan er snel geschakeld worden om aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven of vraagstukken in de wijk waar energie zit of behoefte aan is.

Dichter bij huis het verschil maken
Het doel van deze organisatorische verandering is vooral dat inwoners ervaren dat ze nog dichter bij huis, in hun buurt en in het alledaagse leven, ondersteuning kunnen krijgen. Beide teams blijven ernaar streven dat inwoners zoveel mogelijk ruimte hebben om zelf regie te kunnen voeren over hun eigen leven. Dat ze kunnen meedoen op alle levensgebieden die belangrijk voor ze zijn. Maar ook dat ze aansluiting kunnen vinden (of houden) in hun wijk of buurt en prettig kunnen leven.